Blogger templates

Friday, January 14, 2011

NIQAB IS SAFE AND SOFT ! ^_^

Bismillah ar Rahman ar Rahim

P/s : sila off nasyid dibawah jika ingin melihat video ini . ^_^

Suratul Nuur ayat 31

" Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka; dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. "

Dan juge dalam suratul Ahzab ayat 35

"Sesungguhnya orang-orang lelaki yang Islam serta orang-orang perempuan yang Islam, dan orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman, dan orang-orang lelaki yang taat serta orang-orang perempuan yang taat, dan orang-orang lelaki yang benar serta orang-orang perempuan yang benar, dan orang-orang lelaki yang sabar serta orang-orang perempuan yang sabar, dan orang-orang lelaki yang merendah diri (kepada Allah) serta orang-orang perempuan yang merendah diri (kepada Allah), dan orang-orang lelaki yang bersedekah serta orang-orang perempuan yang bersedekah, dan orang-orang lelaki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa, dan orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang-orang perempuan yang memelihara kehormatannya, dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak, Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar "

SubhanAllah . Allahukabar .
Moga istiqamah . ^_^

Tuesday, January 11, 2011

Solat tangan di dada?

Bismillah ar Rahman ar Rahim

Dalil Yang Menetapkan Meletakkan Tangan Di Atas Dada

Sesungguhnya Rasulullah saw apabila berdiri (qiyam) dalam solat baginda akan meletakkan tangan kanannya di atas belakang tangan kirinya.Adakalanya beliau menggenggam tangan kanannya di pergelangan tangan kirinya. Sahl bin Sa’ad r.a menerangkan:

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ.

Manusia diperintahkan agar meletakkan tangan kanannya
di atas lengannya yang kiri dalam solat.
( Hadith Bukhari 740 )

Demikian juga oleh Wail bin Hujur r.a :

ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

Kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya.
(Hadith Riwayat Muslim 401 )

Dalam sebuah riwayat yang lain beliau menyebut:

ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ.

Beliau (Nabi saw) meletakkan lengan kanan pada punggung telapak kirinya, pergelangan, dan lengan kirinya.
(Sahih: Dikeluarkan oleh Abu Daud dalam Sunannya, hadis no. 726 dan Nasai dalam Sunannya, hadis no. 889. Nawawi menyebut hadis ini dalam Majmu’, jld. 2, ms. 269 dan beliau berkata: “Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih.” Turut dinilai sahih oleh Albani dalam Sahih Sunan Nasai, hadis no. 889. )

Tentang tempat perletakkan tangan pula maka terdapat beberapa pendapat yang antaranya adalah di atas pusat, di bawah pusat, di perut dan di dada. Menurut al‘Utsaimin rahimahullah: “Pendapat yang lebih dekat kebenarannya adalah meletakkan tangan di atas dada.” Dalilnya adalah hadis Wail bin Hujur r.a :

صَلَّيْتُ مَعَ النَِّبيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ اْليُمْنَى عَلَ يَدَهُ اْليُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ.
“Saya melakukan solat bersama Nabi saw maka diletaknya tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada.”
( Dikeluarkan oleh Ibn Khuzaimah di dalam Sahihnya, hadis no. 479. Hadis juga disebut oleh Nawawi dalam Al-Majmu’, jld. 3, ms. 270; al-Zaila‘i (الزيلعي) dalam Nasb Rayah (نصب الراية) fi Takhrij Ahadits al-Hidayah, jld. 1, ms. 433 dan Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam al-Talkhish al-Habir (التلخيص الحبير) fi Takhrij Ahadits al-Rifa‘i al-Kabir (الرافعي الكبير), jld. 405 dan mereka pada zahirnya menerima pensahihan Ibn Khuzaimah. Sanad hadis ini telah dinilai sahih oleh penyemak kitab Shahih Ibn Khuzaimah: Muhammad Musthafa al-‘Azhami. )


Tentang diletakkan tangan di atas dada, Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah berkata:

Para ulama’ berpendapat bahawa hikmah yang dapat diambil adalah bahawa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri merupakan sifat orang yang memohon dengan merendahkan diri, dan lebih mendekatkan kepada kekhusyu’an.Sepertinya Imam Bukhari memperhatikan hal ini, sehingga sesudahnya (Bab meletak tangan kanan atas tangan kiri) dia menyebutkan bab tentang khusyu’. Di antara pernyataan yang unik adalah pendapat sebahagian ulama’ bahawa hati merupakan tempat niat, dan telah menjadi kebiasaan seseorang yang hendak menjaga sesuatu maka dia menempatkan tangannya di atas sesuatu yang dijaga.

Tambah Ibnu Hajar lagi bahawa Ibnu Abdil Bar berkata:

Tidak ada perbezaan riwayat dari Nabi saw mengenai hal itu (yakni meletakkan tangan di atas dada ), dan ini merupakan pendapat majoriti sahabat dan tabi’in serta pendapat yang disebutkan oleh Malik dalam kitab al-Muwathta’. Ibnu Mundzir dan lainnya tidak menukil dari Imam Malik selain pendapat ini.(Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, jld.4, ms. 429. )Menurut Abu Ubaidah Masyhur:

Sedangkan para ulama’ mazhab Maliki meriwayatkan tentang sunnahnya meletakkan tangan di dada ketika solat fardhu mahupun solat sunat merupakan hal yang bukan rahsia lagi. Sebab orang-orang hidup pada generasi awal Islam telah diperintahkan untuk melakukannya.

al Syaukani di dalam kitabnya Nail alAwthaar (Jld. 1, ms. 204) berkata:

Tidak ada satu hadis pun yang lebih sahih dalam masalah ini (tempat meletakkan tangan) kecuali hadis Wail (bin Hujur) di atas. Riwayat ini benar-benar sesuai dengan perbuatan orang-orang salaf kami, yakni seperti pentafsiran Ali dan Ibn Abbas tehadap firman Allah dalam suratul Kauthar ayat 2:

" Oleh itu, kerjakanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata, dan ber-nahar-lah "

Yang dimaksudkan dengan kata nahr dalam ayat tersebut adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di tempat nahr (menyembelih haiwan) dan di dada.
( Abu Ubaidah Mashur bin Hassan, Koreksi Total Ritual Solat, ms. 114. )

Maka dengan ini jelas bagi kita semua bahawa meletakkan tangan di atas dada ketika berdiri dalam solat mempunyai dalil yang sahih dari Rasulullah saw. Maka seharusnya umat Islam di Malaysia berlapang dada dalam menerima sunnah Nabi saw ini walaupun ianya tidak biasa diamalkan di sini.

wAllahu'alam .

CLOSE MY FACE !

p/s : sila off nasyid dibawah jika ingin melihat video disini .

" Dan sesungguhnya Kami telah datangkan kepada mereka,sebuah Kitab (alQuran) yang Kami telah menjelaskannya satu persatu berdasarkan pengetahuan (Kami yang meliputi segala-galanya), untuk menjadi hidayah petunjuk dan rahmat, bagi orang-orang yang (mahu) beriman. "
(al A'raaf : 52 )

english translate

" For We had certainly sent unto them a Book, based on knowledge, which We explained in detail,a guide and a mercy to all who believe "
('Araf : 52 )
renung-renungkan .

I LOVE TO WEAR MY NIQAB ~! ^_^

Monday, January 10, 2011

Rindunya untuk syahid di jalanMu

"Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela (agama) Allah nescaya Allah membela kamu (untuk mencapai kemenangan) dan meneguhkan tapak pendirian kamu "
( Muhammad : 7)
"Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu; dan jika Ia mengalahkan kamu, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah (menetapkan yang demikian)? Dan (ingatlah), kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu berserah diri."
( Ali Imran ayat : 160)
"Dan janganlah kamu mengatakan (bahawa) sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela Agama Allah itu: orang-orang mati; bahkan mereka itu orang-orang yang hidup (dengan keadaan hidup yang istimewa), tetapi kamu tidak dapat menyedarinya."
(al Baqarah : 154 )
29 Ogos 2010 genaplah 44 tahun Allahyarham Sayyid Qutub syahid di tali gantung. Beliau dibunuh pada pagi hari isnin 29 Ogos 1966.
Seorang daripada dua anggota tentera yang ditugaskan menjaga al-marhum menceritakan pengalamannya bersama beliau ketika dalam penjara dan pada saat-saat beliau dibunuh.
Di sana terdapat beberapa perkara yang tidak dapat kami gambarkan telah menyebabkan berlakunya perubahan secara menyeluruh dalam hidup kami. Di dalam penjara al-Harbi, setiap malam kami menerima beberapa orang individu atau sekumpulan orang dewasa, anak-anak muda dan wanita-wanita.
Kami diberitahu bahawa mereka ini adalah para pengkhianat yang berkerjasama dengan Yahudi! Kita mesti membongkar rahsia mereka. Dan untuk tujuan itu tiada jalan lain kecuali dengan mengenakan siksaan yang paling maksimum.
Pukul mereka dengan menggunakan pelbagai jenis tali dan tongkat yang boleh mencarik robekkan daging-daging mereka!
Kami laksanakan arahan itu dengan keyakinan bahawa kami sedang menjalankan tugas kami yang mulia. Namun tidak berapa lama kami rasa diri kami sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak dapat kami tafsirkan.
Kami melihat para ‘pengkhianat’ ini begitu bersungguh-sungguh menjaga solat di waktu malam. Lidah mereka hampir tidak putus menyebut nama Allah sehinggakan pada waktu mereka didera. Bahkan terdapat di kalangan mereka yang mati dibelasah dengan tongkat atau diterkam anjing yang ganas, namun begitu mereka tetap kelihatan tenang, bibir mereka mengukir senyuman sambil menyebut-menyebut nama Allah.
Dari situ, perasaan ragu mula menyelinap ke dalam hati kami. Tidak masuk akal orang-orang yang beriman seperti ini, yang sentiasa berzikir menjadi pengkhianat dan bersekongkol dengan musuh Allah.
Saya bersepakat dengan rakan setugas saya secara senyap-senyap untuk mengelak daripada menyiksa mereka ini sadaya mampu kami dan memberikan apa saja pertulungan yang terdaya oleh kami.
Dan dengan rahmat Allah serta kurnia-Nya tempoh kami ditugaskan dipenjara itu tidak lama. Tugas kami yang terakhir ialah mengawal sel seorang tahanan yang diasingkan dari yang lain. Mereka memberitahu kami bahawa tahanan yang seorang ini adalah yang paling berbahaya, atau dia adalah ketua mereka! Dialah yang merancang dan mengaturnya.
Dia diseksa dengan teruk sehingga tidak mampu untuk bangun. Mereka terpaksa mengangkat dan memapahnya ke Mahkamah Tentera yang memutuskan hukuman mati ke atasnya.
Malam terakhir sebelum dilaksanakan hukuman mati ke atasnya, mereka membawa masuk ke selnya seorang syeikh supaya memberi nasihat dan peringatan kepadanya. Keesokan harinya, pagi-pagi lagi saya dan rakan setugas saya memegang tangan dan memimpinnya menaiki sebuah kereta. Di dalamnya terdapat beberapa orang yang dikenakan hukuman yang sama dengannya.
Di belakang kereta yang kami naiki terdapat beberapa buah trak tentera lengkap bersenjata konon untuk mengawal mereka.
Di pelantar tempat pelaksanaan hukuman gantung tersedia tali-tali sebanyak individu yang dikenakan hukuman. Di sisi setiap tali berdiri seorang tentera menggalas senjata masing-masing dan seorang petugas yang siap sedia menunggu arahan melaksanakan perintah menjerut leher mangsa.
Apa yang mengkagumkan saya ialah kalimah-kalimah yang dihamburkan oleh oleh mereka yang berhadapan dengan kematian kepada kawan-kawan yang senasib dengan mereka. Mereka saling mengucap tahniah, memberi khabar gembira akan bertemu di syurga yang abadi di samping Muhammad serta sahabat-sahabatnya.
Dan mereka akhiri percakapan dengan kalimah mereka yang terakhir: الله أكبر ولله الحمد
Pada saat yang penuh debaran ini, tiba-tiba terdengar deru kereta menghampiri kemudian berhenti. Sebentar kemudian keluarlah dari kereta itu seorang yang berpangkat besar lalu menghampiri tahanan yang saya jaga.
Dia memerintahkan supaya penutup mata tahanan itu dibuka dan tali yang mengikat lehernya ditanggalkan. Kemudian dia berkata dengan nada sombong :
“Wahai saudaraku, wahai Sayyid! Aku datang kepadamu membawa hadiah kehidupan daripada Tuan Presiden yang sangat pengasih dan penyayang. Dia hanya meminta kamu tandatangani satu perkataan sahaja. Lepas itu kamu boleh minta apa saja yang kamu mahu untuk dirimu dan saudara-saudaramu itu!”
Tanpa menunggu jawapan daripada Sayyid, pegawai berpangkat tinggi itu membuka buku catatan yang ada di tangannya seraya berkata :
“Ya akhi, kamu tulis di sini ayat ‘sesungguhnya aku mengaku salah dan aku memohon maaf”.
Sayyid mengangkat kedua-dua matanya yang jernih. Di wajahnya terpancar senyuman manis yang tidak mampu kami sifatkan. Dengan tenang yang menakjubkan dia berkata kepada pegawai berpangkat tinggi itu :
“Selama-lamanya tidak mungkin! Aku tidak akan membeli kehidupan yang sementara ini dengan dusta yang tidak akan terpadam selama-lamanya!”
(Walaupun demikian), ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah (untuk menjadi) sekutu-sekutu (Allah), mereka mencintainya, (memuja dan mentaatinya) sebagaimana mereka mencintai Allah; sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta (taat) kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman (syirik) itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya, (nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu).
( al Baqarah : 165 )
Pegawai itu menjawab dengan nada sebak yang dibuat-buat: “Tapi kamu akan mati Sayyid…”
Sayyid menjawab: “Marhaban (selamat datang) kepada mati di jalan Allah!”
Dan tiada lagi ruang bicara. Pegawai mengarahkan agar hukuman segera dilaksanakan. Maka terkulailah jasad Sayyid serta saudara-saudaranya di tali gantung. Di bibir mereka terpantul kalimah yang tidak mampu kami lupakan selama-lamanya : لا إله إلا الله محمد رسول الله
ALLAHUAKBAR !
SubhanAllah , subhanAllah , subhanAllah .
" Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan rasulnya serta orang-orang yang beriman itu penolongnya (maka berjayalah dia), kerana sesungguhnya golongan (yang berpegang kepada agama) Allah, itulah yang tetap menang."
( al Maidah : 56 )
" Engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tergamak berkasih-mesra dengan orang-orang yang menentang (perintah) Allah dan RasulNya, sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Mereka (yang setia) itu, Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka, dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadaNya; dan Dia akan memasukkan mereka ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka tetap kekal di dalamnya. Allah reda akan mereka dan mereka reda (serta bersyukur) akan nikmat pemberianNya. Merekalah penyokong-penyokong (agama) Allah. Ketahuilah! Sesungguhnya penyokong-penyokong (agama) Allah itu ialah orang-orang yang berjaya. "
( al Mujaadalah : 22 )
Doa Saidina Umar r.a ketika ia sedang wukuf di arafah .
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَوَفَاةً بِبَلَدِ رَسُولِكَ
"Ya Allah aku mohon mati syahid di jalanMu dan wafat di negeri RasulMu (Madinah)"
(Hadith Riwayat Malik 878 )
Rasulullah saw bersabda
مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ
“Barangsiapa memohon dengan jujur kepada Allah agar mati syahid, maka Allah akan sampaikan ia kepada kedudukan para syuhada walaupun ia mati di atas ranjangnya.”
(Hadith Riwayat Muslim 3532)

Sunday, January 9, 2011

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

Bismillah ar Rahman ar Rahim

Segala puji bagi Allah , Tuhan semesta alam

Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang.

Yang Menguasai hari Pembalasan (hari akhirat).

Hanya kepada Engkau (Ya Allah) kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan.

Bimbinglah kami ke jalan yang lurus.

Iaitu jalan orang yang Engkau telah anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat.

( Fatihah : 1-7 )

Al Fatihah buat arwah atok akak ana , kak sab yg telah meninggal dunia sebentar tadi.

Moga arwah atok kak sab ditempatkan dikalangan orang yang beriman . amiiin .

Allah memberitahu kita dalam suratul Ali Imran ayat 185: " Setiap yang bernyawa akan merasai mati dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari Neraka dan dimasukkan ke Syurga maka sesungguhnya dia telah berjaya dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya."

Allah ingatkan lagi diri kita dalam suratul Anbiyaa' ayat 35: "Setiap diri akan merasai mati dan Kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan dan kepada Kamilah kamu semua akan dikembalikan."

Pasti dan pasti kita akan merasai MATI . Moga bila saat tiba berjumpa denganNya kita berada didalam khusnul khatimah . amiin .


Saturday, January 8, 2011

Tundukkan Pandangan Anda ~! ^_^

Dalam membicarakan tentang hal zina , ramai dikalangan kaum adam menyalahi kaum hawa . Patutkah begitu ?

Allah perintahkan kita melalui ayat 30 surah anNur,

" Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram) dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka; sesungguhnya Allah Amat Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang mereka kerjakan."

Ayat seterusnya ya'ni ayat 31 surah yang sama meritahkan pula kepada kaum wanita,

" Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; "

Allah perintahkan kaum lelaki dahulu supaya menjaga pandangan. Kemudian barulah diperintahkan kaum wanita supaya memelihara pandangan mereka serta menutup aurat. Ia membuktikan bahawa lelaki sebenarnya mampu mengawal pandangan mereka walaupun terdapat wanita yang tidak menutup aurat di hadapannya. Allah tidak membebankan hambaNya dengan perkara yang tidak mampu dilakukan. Selebihnya bergantung pada hati kita sendiri, mahu atau tidak.

Islam menganjurkan ummatnya lelaki dan wanita supaya menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan bukan bererti menundukkan kepala sehingga berjalan terlanggar tiang.

Menundukkan pandangan ialah mengalihkan pandangan daripada melihat perkara yang diharamkan Allah. Lagi pula, seperkara yang kita perlu sedari mata kita bukan milik kita. Pinjaman sahaja dari Allah. Ibarat kita meminjam barang orang. Bolehkah kita menggunanya sesuka hati kita?. Selepas pinjam, kita hantar sambil mengucapkan terima kasih. Begitu juga dengan mata. Kita guna ikut cara yang diredai Allah. Itu tanda terima kasih kita sebagai peminjam. Sampai masanya, kita terpaksa pulangkan semula nikmat tersebut. Sama ada di dunia lagi seperti menjadi buta (minta dijauhkan Allah) atau setelah hayat berpindah ke alam barzakh.

Pintu masuk kepada 'kawah api' zina ini bermula dari pandangan. Dari mata jatuh ke hati. Sebab itu Rasulullah menegah kita mengulangi pandangan pada tempat yang diharamkan. Haram bererti ‘penyakit’ atau dosa. Kalau pun kita merasa ‘lazat’ pandangan tersebut… hakikatnya ia adalah simpton bahawa hati kita sedang sakit. Keseronokan syahwat bersifat sementara dan mengundang pelbagai bala. Bala pertama ialah hilang ketenangan jiwa. Hati yang sihat secara automatik menolak perkara-perkara jelik dan hina. Tiada rasa ‘syok’ atau ‘best’. Sebaliknya merasa benci, loya atau mual. Seperti kata Tok Guru Nik Abdul Aziz suatu ketika dahulu (lebih kurang beginilah bunyinya),

" Perempuan yang keluar tidak menutup aurat dan berhias-hias tidak menurut syarak hakikatnya iblis."

Jangan salah sangka pula. Kata-kata di atas hanya perumpamaan Tuan Guru yang bersifat 'mursyid' dan 'murabbi' agar kita tidak merasa seronok melihat perkara yang diharamkan. Bayangkan disebalik wajah dan bodi yang tidak menutup aurat itu, iblis sedang menjelirkan lidahnya menyorak kebodohan kita mengenepikan larangan Allah. Manusia hanya alat iblis untuk melalaikan kita dari mengingati Allah dan mengabdikan diri kepadaNya.

Allah yang mencipta kita mengetahui dan sangat memahami kegemaran kita. Justeru Dia menjanjikan nikmat atau kelazatan yang jauh lebih bagus ! firman Allah dalam suratul Naa'ziaat ayat 40 dan 41,

" Sesiapa yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari menuruti hawa nafsunya. Maka sesungguhnya syurgalah tempatnya. "

Di syurga itu ada bidadari. Kalau kita diperlihatkan dengan seorang sahaja dari bidadari itu, nescaya semua perempuan di dunia ini kelihatan hodoh belaka. Yang cantik hanya perempuan solehah. Hanya perempuan beriman dapat mengalahkan kecantikan bidadari syurga. Kecantikan bidadari syurga itu kekal .

wAllahualam .

Moga Bermanfaat . ^_^

Friday, January 7, 2011

Hamba Abdi ^_^

JANGAN KAU MENANGIS KERANA DUNIA SELAGI DI AKHIRNYA ADALAH PERPINDAHAN !!

Maksudnya lebih kurang, usahlah dikau menangisi perkara-perkara duniawi yang luput daripadamu, kerana dunia ini hanya sementara. Kamu akan berpindah juga akhirnya ke alam yang lebih kekal abadi.

Hari ini harta kita mungkin di curi, , kita dipinggirkan di sekolah , jawatan dilucutkan atau apa sahaja yang menyedihkan hati… hadapi ia dengan sabar dan reda. Justeru kita masih lagi berada di dunia fana. Ia bukan segala-galanya bagi kita.

Apa yang penting untuk difikirkan ialah apakah Allah reda pada kita disebalik semua takdirnya itu. Apakah kita telah menerimanya dengan tatacara sebagai seorang hamba yang merendah diri kepada Allah.

Tidak ada sesuatu kesusahan (atau bala bencana) yang ditimpakan di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam Kitab (pengetahuan Kami) sebelum Kami menjadikannya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Mudah-mudahan kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang telah luput daripada kamu dan tidak pula bergembira (secara sombong dan bangga) dengan apa yang diberikan kepada kamu. Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur, lagi membanggakan diri. (Hadid, 22-23)

Apakah kita mahu memuhasabah diri… apakah dosa-dosaku padaMu ya Allah… ampunkan daku Ya Allah… Berikan daku kesabaran dan kekuatan… Gantilah kesedihanku ini dengan pengampunan dosa-dosaku yang menggunung tinggi… Bantulah daku membersihkan karat dosa yang menimbun…

Demi sesungguhnya! Kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut (kepada musuh), kelaparan dan berkurangnya harta benda, jiwa serta hasil tanaman. Berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. (Iaitu) orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata: Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami pulang. (Baqarah, 155-156)

Kemudian kuatkan tekad, sematkan azam untuk menjadi muslim yang lebih baik… lebih baik imannya… lebih baik taqwanya… Hinggalah kita mencapai darjat MUKMIN yang memiliki nafsu mutmainnah…

Berbahagialah dengan dirimu yang baru… Bersenang-senanglah dengan jiwamu yang bersih…

Ramai manusia memburu kedudukan yang tinggi di sisi manusia… memburu pangkat Profesor Madya…Profesor… Timbalan Pengarah… Pengarah… Naib Ketua Pemuda…Ketua Pemuda…Naib Presiden… dan seterusnya…

Berapa ramai pula yang memburu status HAMBA di sisi Allah?

Dan Tuhan kamu berfirman: Berdoalah kamu kepadaKu nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu. (Ghafir: 60)


Hanya itulah yang Allah cari dari diri kita .

Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu mengenai Aku maka (beritahu kepada mereka): Sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir (kepada mereka); Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaKu. Maka hendaklah mereka menyahut seruanKu (dengan mematuhi perintahKu) dan hendaklah mereka beriman kepadaKu supaya mereka menjadi baik serta betul. (Baqarah: 186)

Thursday, January 6, 2011

RINDU ^_^

Duhai sahabat ada semai nada menggugah jiwa
Nada itu adalah firmanNya yang tiada bertepi dan tiada meragukan hati
Kini dawai hati mulai bersemi lewat senandung indah penggugah jiwa
Harapan terhujam dalam desir desah diri
Agar kidung ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari jiwa

Bila saja kerinduan hati pada Ilahi dan RasulNya
Terpaut dalam butir-butir sukma
Maka itu adalah azam yang tiada tara yang terpeduh dalam sutera jiwa
Batin ini menjerit memohon ampunan Ilahi
Atas titik-titik noda dan busa-busa cinta dunia
Yang hanyut dalam derai derita jiwa
Ingin hati ini menghapus noda hitam dalam qalbu
Mengubahnya menjadi qalbu yang bening dan penuh cinta

Duhai Rabbi......
Bimbing diri ini menuju cintaMu
Menggapai mahligai mahabbah RasulMu
Jadikan getah getar kidung ini terpatri
Dalam diri siapapun yang mampu menepiskannya
Dalam guratan qalbu

Duhai Rabbi......
Ingin kami memiliki rasa rindu tak terperih akan cintaM
u
Rindu yang menghanyutkan qalbu untuk selalu mengingatMu
Bilakah rindu ini berlabuh dalam pantai kasihMu
Sahabat mari kita menekan setiap syair kerinduan dawai hati
Semoga rindu kita pada Ilahi
semakin dalam dan tak terkalahkan dari rasa rindu terhadap m
akhlukMu.

"rindu si dia buah hati"

rizq haris ~lots of love =_=' :D
Photographer by Nur Fateha Anuar Tan .

Behind The Niqab

I am a woman like any another,

Young and full of desires,

With the urge to live life to its fullest,

I want to be as free as a bird,

Who wishes to fly high in skies,

Swim like that jovial dolphin,

Prancing with the roaring waves,

And discover the colours of life,


I am a woman of few words and glances,

But many endless desires

You think I am imprisoned in black,

You think I cry with inferiority complexes,

But your so wrong O’ wayfarer,


Behind the niqab,

Is a woman who hopes to conquer this world,

With the power of her pen,

Although people ridicule her talent, she holds firm faith in being patient,

The way she uses the pen,

That sharp sword of words awakening your rooh.

So don’t under estimate this black cloak,

It is far powerful than you can ever imagine.

There have been tales of my disgrace,

by those who failed to realise its value,

I have heard the wise Bulbul,

Singing songs of joy and hope,

She’s praising the purdah and its tales.

Several tears reside behind this veil,

yet a ray of light exists,


One day you will see me fly in the skies,

And the black ink of the pen flowing like that of my niqab

writing in the skies, bold words of wisdom,

till then I am patient and praying everyday…

Behind the niqab, is a story of a woman, living behind the veil and writing it...

"And say to the believing women that they should lower their gaze and guard their modesty; that they should not display their beauty and ornaments except what (must ordinarily) appear thereof; that they should draw their veils over their bosoms and not display their beauty except to their husbands, their fathers, their husband's fathers, their sons, their husbands' sons, their brothers or their brothers' sons, or their sisters' sons, or their women, or the slaves whom their right hands possess, or male servants free of physical needs, or small children who have no sense of the shame of sex; and that they should not strike their feet in order to draw attention to their hidden ornaments. And O ye Believers! turn ye all together towards Allah, that ye may attain Bliss. " anNur:31

~I love to wear niqab~